Warê Dakê

WARÊ DAKÊ
WARÊ DAKÊ

WARÊ DAKÊ

2023 09 27 DAYE KOCER GIRZERIK
WARÊ DAKÊ

WARÊ DAKÊ

JI GUNDÊ GIR ZERIK DAYIKA XEZAL MENDO
WARÊ DAKÊ
WARÊ DAKÊ
WARÊ DAKÊ

WARÊ DAKÊ

2023 07 19 GUNDÊ BORIK YADE ŞÎRÎN
WARÊ DAKÊ
WARÊ DAKÊ
WARÊ DAKÊ
WARÊ DAKÊ