SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | 2024 04 27 Sofya lagaş Safîye Baynat
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Sofya Alagaş Turkan Gul
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Hediye Tufan
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Nazê Bahadir
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Kurdistan Aslan
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Kurdistan Aslan
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Mulkiye Dursun
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Ayşe Alagaş
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Refîka Akin
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Meryem Soylu