Şengilok

ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | 12 05 2024 Şengîlok Mizgîn Kara
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | 05 05 2024 Şengilok Mizgîn Kara
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | 28 04 2024 Şengilok Mizgîn Kara Zimanê Kurdî
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | 2024 04 21 Şengilok Mizgîn Kara
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Şengilok Mizgîn Kara
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Şahiya 4 Ê Nîsanê
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Dibistana Dayikê
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | fûtbol
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | navên gulan
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Rojên Meha Buhabrê