5:00

BER BI ROJÊ

6:00

BER BI ROJÊ

8:00

GÜNE DOĞRU

9:00

GÜNE DOĞRU

11:00

AKTUEL-KURDÎ

14:00

METROPOLDEN

15:00

AXBAR-EREBI

16:00

HABER-TIRKI

16:45

GÖRÜNEN GÖRÜNMEYEN

17:00

NÛÇE-KURDÎ

17:45

HEBÛ TUNEBÛ

18:00

GOTÛBÊJ

Gotûbêj

19:00

BO ÇI JIN...?