5:00

BER BI ROJÊ

6:00

BER BI ROJÊ

8:00

GÜNE DOĞRU

9:00

GÜNE DOĞRU

11:00

AKTUEL-KURDÎ

12:00

ZIBARE

12:00

ZAYELE

14:00

GULÎMOR

15:00

AXBAR-EREBI

15:35

NISA EL MER-IL EZMAN

16:00

HABER-TIRKI

16:45

BİR KADIN BİR ÖYKÜ

17:00

NÛÇE-KURDÎ

18:00

NÎVEND

19:00

ÇANDA ME