6:00

BER BI ROJÊ

7:00

BER BI ROJÊ

8:00

BER BI ROJÊ

11:00

AKTUEL-KURDÎ

12:00

HAWARGEH Û JENÎ

Hawargeh û Jenî

12:00

ŞOPÊN JIYANÊ

13:00

HAFTANIN ODAĞI

14:00

SÎBER

15:00

AXBAR-EREBI

16:00

HABER-TIRKI

16:55

TARIHTE BUGÜN

ZINDÎ

17:00

NÛÇE-KURDÎ

18:00

NEFIS AL DAR

18:00

HEBARI

هباري

19:00

TOVÊN JINEOLOJÎ KURMANCÎ

20:00

HELEB