Xaka Zêrîn 8

14. KANÛNÊ 2019
Beşên kevn
Xaka Zêrîn 7
14. KANÛNÊ 2019
Xaka Zêrîn 6
14. KANÛNÊ 2019
Xaka Zêrîn 5
14. KANÛNÊ 2019
Xaka Zêrîn 4
14. KANÛNÊ 2019
Xaka Zêrîn 3
14. KANÛNÊ 2019
Xaka Zêrîn 2
14. KANÛNÊ 2019
Xaka Zêrîn 1
14. KANÛNÊ 2019