NÛÇE-KURDÎ 374

NÛÇE KURDÎ - VIYAN KARAHAN

29. TÎRMEHÊ 2021
Beşên kevn
NÛÇE-KURDÎ 406
16. ÎLONÊ 2021
NÛÇE-KURDÎ 405
15. ÎLONÊ 2021
NÛÇE-KURDÎ 404
14. ÎLONÊ 2021
NÛÇE-KURDÎ 403
13. ÎLONÊ 2021
NÛÇE-KURDÎ 402
10. ÎLONÊ 2021
NÛÇE-KURDÎ 401
9. ÎLONÊ 2021
NÛÇE-KURDÎ 400
8. ÎLONÊ 2021
NÛÇE-KURDÎ 399
7. ÎLONÊ 2021