Hilma Axê 16

CIZRE | HERÊMA KOÇERAT GUNDÊ SWEDIYÊ

XENZE CELAL

29. TEBAXÊ 2021
Beşên kevn
Hilma Axê 32
11. GULANÊ 2022
Hilma Axê 31
27. NÎSANÊ 2022
Hilma Axê 30
13. NÎSANÊ 2022
Hilma Axê 29
30. ADARÊ 2022
Hilma Axê 28
16. ADARÊ 2022
Hilma Axê 27
2. ADARÊ 2022
Hilma Axê 26
16. SIBATÊ 2022
Hilma Axê 25
2. SIBATÊ 2022